news_281

news_281

Wywiady z Kasią i Markiem - Pasja jaką jest wolontariat :)

W dniu 20.04.2017 wolontariuszka Kamila przeprowadziła wywiady z byłymi wolontariuszami naszego gimnazjum, którzy obecnie pracują w organizacjach pozarządowych: w stowarzyszeniach i fundacjach. Wywiadu udzielił nam Marek i Kasia, która otrzymała tytuł "Wolontariusza 2015 roku w kategorii wolontariusza organizacji pozarządowej". Niezwykle miłe spotkanie, utwierdzające w przekonaniu, że jak połknie się bakcyla wolontariatu to trwa on w sercach bardzo długo...... Wolontariusze podkreślali, że rozpoczęte w Gimnazjum działania z wolontariatem, spowodowały, że "przejęły ich po ukończeniu szkoły" organizacje pozarządowe. Pasja wolontariatu, którą posiada Kamila, Marek i Kasia jest dla nas fantastyczna i napędza nas do dalszych polichromowych działań :) https://www.instagram.com/

W dniu 20.04.2017 przeprowadziliśmy wywiady z byłymi wolontariuszami naszego gimnazjum, którzy obecnie pracują w organizacjach pozarządowych: w stowarzyszeniach i fundacjach. Wywiadu udzielił nam Marek i Kasia, która otrzymała tytuł "Wolontariusza 2015 roku w kategorii wolontariusza organizacji pozarządowej". Niezwykle miłe spotkanie, utwierdzające w przekonaniu, że jak połknie się bakcyla wolontariatu to trwa on w sercach bardzo długo......
Wolontariusze podkreślali, że rozpoczęte w Gimnazjum działania z wolontariatem, spowodowały, że "przejęły ich po ukończeniu szkoły" organizacje pozarządowe. Pasja wolontariatu, którą posiada Marek i Kasia jest dla nas fantastyczna i napędza nas do dalszych polichromowych działań :) 
 https://www.instagram.com/