news_310

news_310

news_310

news_310

news_310

news_310

Anioły wolontariatu

Odbyła sie gala anioły wolontariatu w bielszowickim domu kultury. "Anioły wolontariatu" to nagrody przyznawane za pracę na rzecz mieszkańców i bezinteresowną pomoc potrzebującym. W tym roku wyróżniono cztery organizacje oraz 29 osób wśród których znalazła się nasza pani Janina Wanot.