Gimnazjum nr 2 im.Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Czerwionce-Leszczynach

Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Czerwionce-Leszczynach realizuje projekty w ramach wolontariatu. Przebiegają one pod szyldem: „Pomagając innym, pomagamy sobie”. Wolontariusz - zgodnie z definicją jest osoba , która ochotniczo i dobrowolnie, bez wynagrodzenia angażuje się w działalność , której celem jest pomoc innym. To definicja, a jak to wygląda w praktyce. Wolontariat w naszej szkole to szereg działalności, są to różnego rodzaju inicjatywy, ale cel jest jeden, pomoc innym, nie tylko ludziom ale także zwierzętom. Działania: • Organizacja konkursu „Klasa o złotym sercu””- na pomoc dzieciom z Afryki; • Sprzedaż ciasteczek w ramach akcji :Pierniczek” na wsparcie działań misyjnych; • Projekty realizowane przez stowarzyszenie „-Jestem”; • Kiermasz adwentowy dla dzieci z ZSS i G-2; • Kiermasz wielkanocny - sprzedaż chlebków na wyjazd wakacyjny dzieci ZSS; • Przegląd teatralny - pomoc wolontariuszy w organizacji przebiegu przeglądu; • Pomoc w organizacji baliku karnawałowego dla dzieci ZSS; • Klub rodzica w ZSS – Pomoc w organizacji zabaw dla dzieci niepełnosprawnych ; • V Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej oraz Turniej Sportowy „Uśmiech” - pomoc dzieciom niepełnosprawnym; • Sprzedaż owoców i warzyw oraz zdrowych wypieków ciast w ramach „Zdrowego CZWARTKU” na pomoc materialną dla dzieci z G-2 i Rosji we Władywostoku; • Zbiórka zakrętek na wózek dla dziecka niepełnosprawnego oraz na pomoc dla Punktu Pomocowego dla zwierząt w Leszczynach ; • Zbiórka zabawek, odzieży, materiałów biurowych i zdrowej żywności dla dzieci z domu dziecka w Człuchowie, Palowicach i Rybniku; • Pomoc ludziom starszym, oraz stowarzyszeniom seniorom Krokus i Zameczek; • Pomagamy naszym zwierzętom w schroniskach w Leszczynach i Rybniku; • Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach i Czerwionce-Leszczynach; • zgłoszenie udziału szkoły w III edycji gry wolontariatu "Polichrom"; • Udział w akcjach wolontaryjnych np. „Bajki obywatelskie”, „Aktywni na Około” itp. • Udział w konkursach dotyczących wolontariatu, • Organizacja warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy. • Zaangażowanie wolontariuszy w organizację „Szlachetnej paczki”; • Udział w akcjach PAH „Świat bez głodu dla Ukrainy i Syrii”; • Odpowiadamy na potrzeby środowiska Leszczyn, jak jest potrzeba………

Pasek postępu

0
120
240
360

Etap I

148 pkt

Etap II

176 pkt

Etap III

146 pkt

Aktualności