Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach

Niezwykła aktywność i zaangażowanie w organizację różnych akcji na terenie szkoły i poza nią zainspirowało nas do utworzenia Szkolnego Klubu Wolontariatu Członkami SKW są uczniowie kształcący się w różnych kierunkach: technik organizacji reklamy, handlowiec jak i logistyk. W swoich działaniach kierujemy się słowami Jana Pawła II: "... chodzi... o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby był, a nie tylko więcej miał :aby więc poprzez wszystko co ma , co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale dla drugich”. Czerpiemy radość z pomagania innym, mamy głowy pełne pomysłów i czekamy na wyzwania!

Pasek postępu

0
120
240
360

Etap I

144 pkt

Etap II

164 pkt

Etap III

81 pkt

Aktualności