ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich

Drużyna Polichromu w Meritum to członkowie Klubu Młodego wolontariusza Merit. Młodość pierwszoklasistów połączona z doświadczeniem maturzystów, mamy nadzieję będzie gwarancją sukcesu. Klub Wolontariusza działa w naszej szkole od 2006 roku, jednak w Polichromie debiutujemy.

Pasek postępu

0
120
240
360

Etap I

144 pkt

Etap II

176 pkt

Etap III

146 pkt

Aktualności