Gimnajum nr 3 w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” - Jan Paweł II Nasze Koło Wolontariatu liczy około 15 uczniów klas I, II, III Gimnazjum. Każdy nasz Wolontariusz wie jak reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Działalność naszego koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Każdy członek Koła Wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Pasek postępu

0
120
240
360

Etap I

148 pkt

Etap II

168 pkt

Etap III

142 pkt

Aktualności