Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie

"Korneliusze" to my, grupa uczniów z Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia. Chętnie angażujemy się w różnorodne akcje i pomagamy innym. Między innymi włączyliśmy się w kampanię "Pola Nadziei", w ramach której posadziliśmy przed szkołą żonkile oraz uczestniczyliśmy w kweście na rzecz Chorzowskiego Hospicjum. Bierzemy udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Śląski Bank Żywności. Corocznie jesteśmy wolontariuszami w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.. Organizujemy liczne zbiórki dla potrzebujących na terenie szkoły, m. in. przyborów szkolnych, zabawek, odzieży, karmy dla zwierząt. Cała nasza działalność daje nam dużo radości.  

Pasek postępu

0
120
240
360

Etap I

129 pkt

Etap II

144 pkt

Etap III

59 pkt

Aktualności